Stedsnavn i Andøy: Bøgard

I 2005 ble Bøgard avviklet som stedsnavn. Dog, for å være helt korrekt har Bøgard aldri eksistert som offisielt stedsnavn. Bøgard har alltid hett Bø – gården og bygda som ligger mellom Nøss og Åknes på vestersida av Andøya. 

Myr, fjell og måke - Bø på Andøya (juni 2008). Klikk på bildet for større versjon.
Myr, fjell og måke - Bø på Andøya (juni 2008). Klikk på bildet for større versjon.

Bøgard var en navnekonstruksjon skapt av postverket da Bø fikk eget postnummer (9494, og senere 8487). Navnet skulle forhindre at Bø på Andøya ble forvekslet med kommunen Bø, eller bygda Bø i Sortland kommune – alle i Vesterålen. 1. oktober 2005 ble poststed 8487 Bøgard nedlagt og postadressen endret til «Bø, 8484 Risøyhamn».
 
Det er blitt hevdet, blant annet i bygdebøkene for Andøy, at navnet er en ulogisk konstruksjon i og med at både Bø og gard betyr gård. Direkte oversatt betyr med andre ord Bøgard «gårdgård. Dette er dog en sannhet med visse modifikasjoner. Bøgard kan sammen med utgard bety utmarksgjerde av stein. Fra gammelt av ble stein fra nyrydding av jord samlet og brukt til å bygge opp steingjerder som hegn rundt åker og beitemarker.

Uansett, Bø heter Bø – ikke Bøgard!

Gården Fagervoll på Bø i Andøy (juni 2008). Klikk på bildet for større versjon.
Gården Fagervoll på Bø i Andøy (juni 2008). Klikk på bildet for større versjon.
Reklamer