Andøy vist på NRKs Ut i Naturen

 

Gikk du glipp av siste episode av NRKs Ut i Naturen gikk du glipp av flott Andøyreklame! Sammen med Frank A. Jensen tok programmet NRKs seere med på bl.a. hvalsafari med Geir Maan og til Forfjorddalens urgamle furuskog.

 

Programmet er tilgjengelig på NRKs nett-TV: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/430135

Reklamer

Kommentar: Veldig trist for Andøy

I Andøys sørligste bygder pågår det en kampanje for å skifte kommunetilhørighet til Sortland. Det er ikke første gang Hinnøyfolk viser sin misnøye med å tilhøre Andøy kommune. Nedleggelsen av skolen på Meby er antakeligvis den utløsende årsaken denne gangen.

Et flertall på hele 87 prosent av innbyggerne i Forfjord, Meby og Fornes har etter det lokalpressen meddeler et ønske om å skifte kommunetilhørighet. I 2000 ble som kjent Godfjorden overført fra Kvæfjord til Sortland kommune etter en folkeavstemming. Argumentasjonen til Godfjordingene den gang er den samme som Forfjordingene nå benytter: Kommunesenteret er for langt unna, noe som skaper hindringer for befolkningen når de har behov for å besøke kommunale etater eller delta i lokaldemokratiet.

Få kommunegrenser i Norge har vært justert etter de omfattende endringene i 1964. Dette var før det store nasjonale infrastrukturløftet som kom gjennom bygging av tunneler, broer og flyplasser. Demografi, økonomi, samferdsel og kultur har endret seg mye siden den gang. For andøybygdene på Hinnøya vil jeg påstå at det meste har blitt til det bedre. Asfaltert riksvei og bro over Risøysundet har ført kommunesenteret Andenes nærmere enn noensinne. Veien fra Godfjorden til Kvæfjords kommunesenter Borkenes er å regne som noe mer kronglete. For det første går turen gjennom Sortland kommune, og man er avhengig av ferge over Gullesfjorden fra Flesnes til Revsnes.

Kveldssol på Meby med Gavltinden (662 moh) på Andøya i bakgrunnen (Oktober 2006). Klikk på bildet for større versjon.
Kveldssol på Meby med Gavltinden (662 moh) på Andøya i bakgrunnen (Oktober 2006). Klikk på bildet for større versjon.

Har man først valgt å leve livet sitt på landsbygda må en spørre seg hva avstanden til sentrum egentlig betyr. Lege, butikk og skole finner man tross alt et par mil unna i Risøyhamn. Når det gjelder kommunestyret burde det ikke by på de helt store problemene å legge møter til den sørlige delen av kommunen med jevne mellomrom. Avstanden fra Fornes til Andenes er dessuten omtrent den samme som fra Skjoldehamn til Andenes.

Innbyggernes røst må man selvsagt lytte til, men de folkevalgte i Andøy kommune må også tenke helhet. Om de økonomiske konsekvensene kun er moderate betyr Forfjord mye for kommunens identitet. Den spektakulære naturen er den mest uberørte og ville i Andøy. Her finner vi Norges eldste furuer, landskapsvernområder og Andøys høgste fjell Skrivartinden på 890 moh. En del av det som gjør meg til en stolt Andværing er å finne i Forfjord. Andøy har ikke råd å miste verken innbyggere eller eiendom.

Man må også spørre seg om det er riktig at enkelte bygder selv skal kunne bestemme sin tilhørighet. Hva om folket på Åknes nå søker medlemskap i Øksnes kommune, og hva med de i Forfjorden som ikke ønsker å skifte kommune, eller føler seg presset i en konfronterende underskriftskampanje til å inneha det «riktige» standpunkt? Ingen kommune er tjent med misfornøyde innbyggere, men hittil er ikke argumentasjonen for kommunebytte spesielt imponerende. På den andre siden bør kommunen nå gå i dialog med sine misfornøyde innbyggere å komme til enighet om realitetene omkring problematikken. Hva er det egentlig Sortland kommune kan tilby disse bygdene som Andøy kommune ikke kan?

Gammel furu i Forfjorden, med Finnseterdalen i bakgrunnen (September 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Gammel furu i Forfjorden, med Finnsæterdalen i bakgrunnen (September 2007). Klikk på bildet for større versjon.

Sett i en større sammenheng er saken et symptom på et økende demokratisk problem: Mindretallets rettigheter og posisjon i samfunnet. Kapital og makt samles i sentrum og periferien tappes stadig for ressurser og folk. Dette skaper grobunn for konflikter i kampen om de smulene som distriktskommunene mottar fra staten. Når kommunene har bevilget penger til sine lovpålagte tjenester innen helse og utdanning er det ikke mange kronene igjen. Det er nok ikke lenge før verken Sortland eller Andøy eksisterer og vi har fått storkommunen Vesterålen. Da vil vel kanskje befolkningen på Andenes skifte kommune til Tromsø – Avstanden i tid med fly er jo så utrolig mye kortere enn en kjøretur til Sortland…

Uansett hvordan man vrir og vender på det er nok realiteten at lite vil endres for Forfjord, Meby og Fornes gjennom et kommuneskifte. Eventuelle forbedringer synes på det beste marginale. Å kombinere en handletur med et besøk på rådhuset bør ikke være tyngden på vektskåla i denne sammenhengen. Ingen av Vesterålskommunene har god økonomi. Når alt kommer til alt er dette en sak om følelser, identitet og tilhørighet, og da nytter det lite å argumentere for eller imot. Andøy er mitt hjem og det vil føles uendelig mye fattigere uten sambygdingene i Forfjorden, men er ikke følelsen gjensidig er slaget allerede tapt. Vemodig må vi nok akseptere at saken er veldig trist for Andøy, uansett utfall.

Kommunegrensen før og nå

Andøy kommune er den nordligste kommunen i Nordland fylke. På land grenser Andøy kommune kun til Sortland kommune.

Kommunerensen følger Forfjordelva fra bunnen av Forfjorden og oppover Forfjorddalen, før den dreier østover og deretter nordover langs fjelltoppene helt til Kinneset, øst av Lovika, på nordspissen av Hinnøya. Området på østsida av fjellene tilhørte tidligere Kvæfjord kommune og Troms fylke. Området, som i hovedsak består av Godfjorden, ble etter en folkeavstemning overført til Sortland kommune 1. januar 2000.

Forfjordelv bru langs riksvei 82 binder Andøy og Sortland sammen (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Forfjordelv bru langs riksvei 82 binder Andøy og Sortland sammen (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Forfjordelv bru stod ferdig i 1955 (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Forfjordelv bru stod ferdig i 1955 (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Utsikt mot Sortland kommune og fjellrekka Fuglan med Hatten som ruver 733 moh. (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.
Utsikt mot Sortland kommune og fjellrekka Fuglan med Hatten som ruver 733 moh. (Sept. 2007). Klikk på bildet for større versjon.