Eikeland Naturreservat, Buksnesfjord

På hinnøysida av Andøy kommune er naturen villere og fjellene større. Her finner vi blant annet Eikeland Naturreservat, som er ett av Andøy kommunes i alt 11 verneområder.

Eikeland naturreservat var ett av de fire første områdene i kommunen som ble fredet ved kongelig resolusjon 16. desember 1983. Reservatet strekker seg fra Buksnesfjorden og nordover inn i Lovikdalen. I øst grenser reservatet mot Eikefjelldalen landskapsvernområde, som ble vernet ved samme resolusjon.

Eikefjellet sett fra Buksnesfjorden.
Eikefjellet sett fra Teinvatnet (Sept. 2003). Klikk på bildet for større versjon.

I verneforskriften står det at formålet med reservatet er å bevare et område med interessante myrtyper og et variert planteliv, samt sikre en lokalitet med elveperlemusling. Før en beveger seg inn i området bør en lese forskriften og gjøre seg kjent med restriksjonene som gjelder for området. Andøy har med årene fått lite uberørt natur som følger av vei- og kraftutbygging, jordbruk og hyttebygging. Det er derfor viktig at man tar vare på de få mer eller mindre uberørte områdene som er igjen.

Høgtinden sett fra Buksnesfjorden.
Høgtinden sett fra Teinvatnet (Sept. 2003). Klikk på bildet for større versjon.

Buksnesfjorden er et fantastisk turområde, og som bildene viser, spektakulært på høsten. Høgtinden (701 moh) kan bestiges med utgangspunkt fra parkeringsplassen langs riksveien innerst i fjorden. Følg stien som går på sørsiden av fjorden og videre forbi Teinvatnet mot fjellet. Så er det bare å følge aksla oppover. Eikefjellet (751 moh) er enklere å bestige fra nordsida av Lovikdalen, via Magerdalen, men denne turen er luftig og anbefales kun for ekte fjellgeiter.

Området er i tillegg et eldorado for bærsanking, jakt og fiske. Her må man dog kontakte lokalkjente for å unngå at man tar seg til rette på privat eiendom uten tillatelse fra grunneier. Salg av jakt- og fiskerettigheter er en viktig inntektskilde for de få sjelene som bor i nærheten av fjorden. I prisen er det ofte inkludert gode råd om hvor fiskelykken er størst. Etter turen kan man spise en bedre middag på Andøy Friluftssenter som i 2006 ble kåret til Nordlands mest innovative spisested!

For å lære mer om Buksnesfjorden kan du besøke følgende nettsteder:
Eikeland Naturreservat
Andøy Friluftssenter
Buksnesvassdraget / Kennel Høgtinden

Reklamer